Välj en sida

Genealogiska databaser online

Säljer ni databaser för släktforskare på CD-ROM eller USB-minnen?

 

På grund av teknikutvecklingen så är dessa medier inte lika gångbara som de var för 10 år sedan. Idag förväntar sig släktforskare att allt material skall finnas tillgängligt via Internet.

Vi kan hjälpa er att nå nya kunder utan investeringar i programmering, ny teknik och nya system för bearbetning, lagring, betalning, säkerhet, etc.