Välj en sida

Välkommen till DIS-Filbyter

En släktforskarförening inom DIS, verksam i Östergötland och södra Södermanland.
Vår hemsida hittar du på dis-filbyter.se

På de olika orterna hålls lokala aktiviteter som kurser, föredrag och medlemsträffar.

Vårt kursutbud omfattar såväl teknik som program- och webb-användning som rena släktforskarkurser.

Vi har ett brett utbud av föreläsningar som både sänds digitalt och ges för publik då så är möjligt.

Vid Tema- och Caféträffar kan vi diskutera och dela kunskaper och erfarenheter.

Föreningen anordnar också utflykter till olika intressanta mål med släktforsknings-anknytning.

Verksamheten koordineras från Föreningshuset Fontänen i Linköping där vi har tillgång till forskarsal med 10 datorer, lokaler för möten, kurser och föredrag.

Ett 30-tal funktionärer är engagerade i verksamheten med forskarstöd, kurser, föredrag och Disgen-support både lokalt på de olika orterna och på distans.

Foto: Gerd Jakobson

Till DIS 40-årsjubileum år 2020 tog DIS-Filbyter fram utställningen Släktforskning – Inte bara namn och årtal som visats under 7 månader i friluftsmuseet Gamla Linköping.

En digital version av utställningen finns att se på nätet.

I en video redovisas också arbetet med att ta fram denna utställning.

Vill du bli medlem i DIS-Filbyter och ta del av våra utbud och vår gemenskap, är du hjärtligt välkommen.  Men först måste du vara medlem i DIS.

Du anmäler dig till både DIS och DIS-Filbyter på DIS kansli