Välj en sida

i samarbete med Ljusnarsbergs Släktforskarförening

FINNSAM – Finnbygder i samverkan

Ljusnarsbergs Släktforskarförening

FINNSAM – Finnbygder i samverkan, som bildades 1992, är  ett nätverk för alla som har intresse av skogsfinnarna. I Sverige  är skogsfinnarna en historisk del av den nationella minoriteten  sverigefinnar. I Norge är skogsfinnarna egen nationell  minoritet. Såväl enskilda som föreningar eller institutioner kan  bli medlemmar.

Årligen anordnar FINNSAM en vår- och en höstkonferens, där  de  olika  finnskogsområdena  i  Sverige  och  Norge  är  värdar.  Konferenserna  belyser  olika  aspekter  på  skogsfinsk  kultur.  Deltagarna får dessutom lära känna ett nytt område. Vanligtvis  anordnas  årligen  även  en  vinterkonferens  med  arkiv-  eller  ämnestema.

Alla konferensrapporter finns på hemsidan.

På hemsidan hittar du bland annat

I FINNSAMs videoarkiv kan du se filmer som vi har gjort. En film beskriver skogsfinnarna översiktligt, medan andra filmer ger en djupare bild av skogsfinnarna lokalt och regionalt.

Skrifter om Skogsfinnar – bibliografi med

FINNSAM – Finnbygder i samverkan
Jan Myhrvold nås på e-postadressen jan@fennia.nu
Jan-Erik Björk nås på e-postadressen janne.bjork1@telia.com
De svarar på korta allmänna frågor om skogsfinsk kultur, migration, kolonisation och släktforskning. Jan Myhrvold kan även besvara korta närliggande frågor om skogsfinsk DNA. De ger emellertid ingen hjälp till egen släktforskning. 
Ljusnarsbergs Släktforskarförening
Ordförande Torbjörn Olsson har e-postadress uddnas.sodra@gmail.com
Gunilla Eliasson har e-postadress dengladevandraren@hotmail.com

En presentation 

Ljusnarsbergs socken ligger i en del av Bergslagen som präglats av en stor befolkning med  finska rötter. Många inflyttade hit under tidigt 1600-tal. Det har präglat vårt kulturarv och är en  naturlig grund för samarbete med FINNSAM.  

 

Ljusnarsbergs Släktforskarförening bildades år 1989. Vi bedriver släktforskning i cirkelform på  biblioteket i Kopparberg. Föreningen har också andra aktiviteter kring Ljusnarsbergsbygden  och de som bott här. Varje vår sker en utflykt och sedan några år arrangeras en Anbytardag på  hösten. Hit kommer släktforskare från andra delar av Sverige och Norden med rötter i, och med  särskilt intresse för Ljusnarsberg och angränsande socknar. 

 

Årets  Anbytardag  är  planerad  till  lördagen  16  oktober  i  Kopparberg,  med  reservation  för  smittoläget.  

 

Du kan läsa mer om vår förening på www.rotter.se >Föreningar>Västmanland  Vi finns även på facebook, Ljusnarsbergs Släktforskarförening. 

 

Du kan kontakta oss via mejl: ljusnarsbergs.slaktforskare@gmail.com

Bildspel om Nya Sverige i Delaware

Finnarna i Kilsbergen

”Finnarna i Kilsbergen”, av Jan-erik Björk, som gavs ut för ett par år sedan. Vill du beställa ett exemplar av boken hör du av dig till Tor Eriksson på e-postadress: hummelgruvan1970@gmail.com Boken kostar 150 kronor + porto 50 kronor.

Under en tid hördes predikan på finska i Ljusnarsbergs kyrka vid sidan av den svenska predikan. 

FINNSAM – Finnbygder i samverkan vill tillsammans med Ljusnarsbergs Släktforskarförening tacka vår bidragsgivare som underlättar vår medverkan på årets digitala Släktforskardagar