Välj en sida

Välkommen till ”Föreningen Släkt o Bygd i Borlänge. På vår hemsida hittar du mer information.

Släkt och Bygd (n.nu)

Föreningen vänder sig till dig som söker information i följande socknar/församlingar: Stora Tuna, Borlänge, Amsberg, Torsång, Silvberg, Gustafs, Stora Skedvi, och Säter.

Föreningen är Dalarnas äldsta släktforskarförening och firar 50 år nästa år!

Vårt medlemsblad som heter ”Tunarötter” firar 30 år i år.

Komplett register på alla artiklar som skrivits i medlemsbladet finns på vår hemsida liksom mycket annan information. Medlemmar har tillgång till nedladdningsbart material som kartor, samt en hel del annan dokumentation via särskild inloggning med lösenord på vår hemsida. Exempelvis finns en del domboks- och finnmarksmaterial samt register över handelsmän samt en äldre mantalslängd från 1539 samt Älvsborgs lösen från 1614 för Stora Tuna.

Föreningen säljer även nedanstående CD skiva alternativt USB minne som omfattar samtliga födda, vigda och döda i de angivna församlingarna nedan. Mer info hittar du på vår hemsida.

Ni kan alltid kontakta oss i om ni undrar över någonting eller vill ha hjälp med någon fråga i er släktforskning. E-posta till slaktbygd@yahoo.se så kommer ett svar.

Verksamheten beräknas starta i full omfattning igen från 1 oktober 2021.

Vi finns även med våra produkter på Släktforskarförbundets hemsida under produktsök: Produkt-Sök – Rötter (rotter.se)

Vykort med geografisk anknytning är intressanta och finns från sent 1800-tal och framåt för de flesta platser med olika motiv. Vi har ett stort antal vykort samlade digitalt samt även intressanta filmer som man kan köpa för en billig peng. Nedan några exempel på vykort.

Bra kommunikation mellan människor och platser är viktigt. I vår trakt var Dalälven ett vattendrag där många flottbroar byggdes från mitten på 1800 talet då flottningen fortfarande var en viktig för timmertransporter. Finansieringen kunde ske på olika sätt. Behovet av en bro vid Gustavs hade länge varit stort, särskilt vår och höst, då is och stormar försvårade överfarten. Detta förorsakade stor olägenhet för de vägfarande inom och utom orten. År 1850 vidtogs förberedelser för anskaffandet av en ny flottbro. Man startade med att av överskottet från en insamling för ett orgelverk till kyrkan bilda en fond för en s. k. brokassa, till denna tillfördes även inkomster från danstillställningar.