Föreningen Släkt o Bygd i Borlänge – Bevarande av Lokalhistoria och Släktforskning

Föreningen Släkt o Bygd i Borlänge är en ideell förening som grundades 1977. Föreningens mål är att bevara och sprida kunskap om lokalhistoria och släktforskning. Föreningen strävar efter att skapa en plattform där medlemmarna kan träffas och dela information om släkthistoria, gamla fotografier, arkivmaterial och annat som rör lokalhistoria.

Aktiviteter och Verksamhet

Föreningen Släkt o Bygd i Borlänge har ett brett utbud av aktiviteter och verksamheter som syftar till att främja intresset för lokalhistoria och släktforskning. Föreningen anordnar regelbundna träffar och föreläsningar om släktforskning och lokalhistoria. Medlemmarna har också möjlighet att delta i studiecirklar, resor och andra evenemang som är relevanta för släktforskning och lokalhistoria.

Föreningen har också ett omfattande arkiv som innehåller material som rör släkthistoria, bygdehistoria och lokalhistoria. Arkivet är tillgängligt för medlemmarna och kan användas för forskning och studier.

En annan viktig del av föreningens verksamhet är att bevara gamla fotografier och dokument. Föreningen samlar in, dokumenterar och bevarar gamla fotografier, brev, dagböcker och andra dokument som rör släktforskning och lokalhistoria.

Föreningens Mål

Föreningen Släkt o Bygd i Borlänge har flera mål för sin verksamhet. Ett av målen är att skapa en plattform där medlemmarna kan dela information om släktforskning och lokalhistoria. Genom att samarbeta och dela kunskap kan medlemmarna hjälpa varandra att hitta information om sina förfäder och sin bygd.

Ett annat mål är att bevara lokalhistoria och släktforskning för framtida generationer. Genom att samla in och bevara gamla fotografier och dokument kan föreningen bidra till att bevara historiska dokument och minnen för framtida generationer.

Släktforskning och lokalhistoria är viktiga områden som hjälper oss att förstå vårt arv och vår historia. Föreningen Släkt o Bygd i Borlänge är en fantastisk resurs för dem som är intresserade av att utforska sin släkthistoria och lära sig mer om lokalhistoria. Genom föreningens träffar, studiecirklar och arkiv kan medlemmarna lära sig mer om sin bygd och sina förfäder.

Föreningen Släkt o Bygd i Borlänge

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *