Välj en sida

Götalands Kalevalaförening

Götanman Kalevalaiset

Om föreningen

 • Grundades 2005
 • Är en tvåspråkig kulturförening som slår vakt om levande kulturtraditioner
 • Arrangerar festligheter, seminarier och medlemsaktiviteter kring årets tema, som t ex:
 • Kalevaladagen den 28.2. i Stadsbiblioteket
 • Svamputflykt i Vättleområdet
 • Kekrit (skördefest på hösten) med traditionell finsk mat
 • Sommarutflykt till olika mål: exempelvis konstresa till Stenungssund och Tjörn 2016, Rydals museum 2017, Finnskogarna i Värmland 2018
 • Deltar i andra aktiviteter med finsk anknytning; teater, bio, Finnsam, konstutställningar osv
 • Inititivtagare och ledare av projektet ”Mera finska”, ett revitaliseringprojekt av finska språket genom Moomin language school -metod för barn mellan 3-9 år i Göteborg 2017-2019
 • Temat för 2021 är ”Skogens ande – Vattnets kraft”
 • Är en av 52 medlemsföreningar i Kalevala kvinnoförbundet i Finland. Se nedan
 • Länk till Götalands Kalevalaföreningens hemsida
 • Facebooksida

Kalevala kvinnoförbund

 • Grundades 1935 på initiativ av författaren Elsa Heporauta i Helsingfors
 • Kulturorganisation med ca 3000 medlemmar med syfte är att stötta utvecklingen av finsk kultur och samtidigt lära av andra kulturer. Traditioner och kultur är temat i förbundets och föreningarnas möten och evenemang.
 • Äger företaget Kalevala Koru Oy
 • I Sverige finns Kalevalaföreningar i Göteborg, Roslagen, Stockholm och Haparanda
 • Länk till Kalevala kvinnoförbundets hemsida
 • Facebooksida
 • Länk till Kalevala Koru Oy

Kalevala

 • Kalevala är Finlands nationalepos, innehållande nedtecknade muntliga berättelser från finska allmogen, folkets egna muntliga hjältedikter, sammanställt av Elias Lönnrot på 1800-talet.
 • Utgiven för första gången 1835, på svenska 1841
 • Är översatt på ca 60 olika språk
 • Är en hjältedikt i 50 sånger skriven på versformen kalevalameter eller finsk runometer, som kännetecknas av allitterationer och särskild rytm.
 • Länk till Wikipediasida om Kalevala

Bilder från det egna arkivet

Kontaktuppgifter

 • Styrelse:
 • Ordförande Heli Rapila
  E-post: helirapila(a)hotmail.com
  Tel: +46 70-749 17 91.
 • Briitta Ojala, vice ordförande
  Kaisa Mannerkorpi, sekreterare
  Pirjo Nyckling, kassör
  Kirsti Kuusela ja Eila Onsjö Ruotsalainen, medlemmar

Läs mer: https://www.gotanmaan-kalevalaiset.se/