Välj en sida

Vår förening bildades 1981. Vi är 100 medlemmar och verkar i Hjo och Tibro kommuner.

På biblioteket i Hjo och Museet i Tibro har vi forskarrum med dator, filmer, mikrokort och litteratur från traktens församlingar.

Vi har ett flertal aktiviteter under året. bl.a besök på platser intressanta för släktforskning.

Jourhavand släktforskare, öppet hus i våra forskarsalar. Där utbyter man erfarenheter och får hjälp när man kört fast.

På föreningens hemsida finns resultaten av många timmars arbeten i form av register och sammanställningar.

I spalten till höger hittar du några av dem.

Några valda register och annat ur föreningens arkiv

– Dödsannonser  i Hjo Tidnig 1908, 1910- juli 1921

– Dödsannonser mestadels från Hjo Tidning 1991-Jan 2009

– Namnregister med hänvisning till sida i HFL 1900, 1905, 1910 laddas ner som excelfil från föreningens hemsida

Om Klockarehemmet – en backstugeby

Kurs i Släktforskning

 

Adress till vår hemsida

http://www.htsf.se/

 

Kontakt

info@htsf.se