Välj en sida

Judiska släktforskningsföreningen i Sverige

Släktforskning för dig som vill finna dina judiska rötter och släktingar

Judiska släkforskningsföreningen

i Sverige

Föreningens ändamål

är att främja intresset för judisk släktforskning och sprida kunskap om källor, litteratur och

metoder för att finna judiska rötter och släktingar. Detta görs genom:

  • medlemsmöten (i regel 6 ggr/år) som består av föredrag, studiebesök och liknande.
  • Mishpologen (föreningens medlemsblad) som utkommer 4 ggr/år.
  • att arrangera studieträffar
  • att upprätthålla internationella kontakter, bland annat genom medlemskap i

International Association of Jewish Genealogical Societies (IAJGS) som är en

paraplyorganisation för de flesta judiska släktforskningsföreningar

i världen och som bland annat ordnar årliga internationella konferenser

Föreningen är också medlem i Sveriges släktforskarförbund

Medlem blir man enklast genom att sätta in årsavgiften 150 kronor på pg 437 28 62 – 5

Judiska släktforskningsföreningen i Sverige. Meddela samtidigt din e-postadress till

gunmoll4@gmail.com 

Mer information finns på www.judgen.se

Vi finns även på Facebook

Besök vår digitala monter

Där finns artiklar och inspelade föreläsningar om judisk släktforskning. 

I den här boken ger författaren Thomas Fürth, ordförande i Judiska släktforskningsföreningen i Sverige, en grundläggande vägledning i judisk släktforskning, både i Sverige och utomlands. Läs om hur du hittar släktingar på väg till och i USA, söker på judiska begravningsplatser och använder andra resurser och databaser på nätet. Det ges även tips på böcker och tidskrifter med olika inriktningar och teman. 

I bokens andra del, skriven av Mikael Hoffsten, får du en inblick i judisk kultur, historia och religion. Boken är Nr 7 i Sveriges släktforskarförbund skriftserie.

Medlemmar i Judiska släktforskningsföreningen kan köpa boken till nedsatt pris  89 kr

(ordinarie pris i Rötterbokhandlen 129 kr )