Välj en sida

Kullabygdens Släktforskare…

  • är en ideell förening som bildades den 26 februari 1987 av några släktforskarentusiaster.
  • har till syfte att främja släktforskning i Kullabygden, genom att skapa kontakt mellan aktiva släktforskare samt att intressera nybörjare för släktforskning.
  • har ett arkiv med familjetabeller där det finns uppgifter om c:a 250.000 personer, i huvudsak från Kullabygden. Där finns även mängder med böcker, skrifter, gamla tidningsurklipp och annat släktforskningsmaterial, kolla i biblioteket. Vi har också mikrokort på bygdens kyrkböcker och en stor databas med bl.a. Kullasläkten samt de flesta släktforskarskivor.
  • ger ut medlemstidning 2 gånger per år.
  • anordnar diverse sammankomster, såsom forskarkvällar och –dagar, föredrag, utfärder och byavandringar m.m.
  • insamlar och tillvaratar forskares material för att dela med oss till andra, om inlämnaren så vill.

Kullasläkten

Kullasläkten är en släkt som härstammar från Kullagården på Kullaberg i Brunnby socken i Höganäs kommun. Anfadern till Kullasläkten räknas som fyrmästaren vid Kullens fyr, Nils Trulsson.

Kontakt

Kullabygdens Släktforskare
Linnégatan 15
263 31 HÖGANÄS
E-post: gunnar.persson@kullabygdens.se