Välj en sida

Wennerbergsgården, Lidköpings gamla kyrkoherdebostad där vi håller våra möten.

Vår föreningslokal på Sockerbruket där vi håller kurser och träffar.

Lidköpingsbygdens Släktforskarförening

Lidköpingsbygdens släktforskarförening bildades 1976 och har idag omkring 200 medlemmar. Vår målsättning är att stödja släkt- och bygdeforskare i Lidköpingstrakten samt att ordna sammankomster och studiebesök på intressanta platser.

Föreningen har en egen lokal med bibliotek på Sockerbruket i Lidköping och anordnar dessutom möten i Wennerbergsgården. Just nu ligger den mesta verksamheten ner pga Corona. Men vi hoppas att inom kort få ses igen.

Vi har också vårt eget medlemsblad LidköpingsAnor som kommer ut tre gånger per år.

Erbjudande: Du som vill bli medlem i vår förening och hänvisar i ditt mail till att du sett informationen på Släktforskardagarna i din anmälan blir medlem för resten av 2021 samt 2022.

Anmäl dig genom e-post till lidkopingsanor@gmail.com

 

Mer information om föreningen finns på vår hemsida.