Medelpads Hembygdsförbund är en ideell organisation som grundades 1922. Föreningens mål är att bevara och främja Medelpads kultur och historia. Genom att samla in, bevara och publicera information om Medelpads historia och kultur, strävar föreningen efter att säkra kulturarvet för framtida generationer.

Medelpads Hembygdsförbund är en ovärderlig resurs för alla som är intresserade av Medelpads kultur och historia. Genom föreningens arkiv, utställningar och evenemang kan man lära sig mer om regionens historia och kultur. Föreningen är också en viktig aktör i arbetet för att bevara kulturminnen i Medelpad och säkra kulturarvet för framtida generationer.

Aktiviteter och Verksamhet

Medelpads Hembygdsförbund erbjuder ett brett utbud av aktiviteter och verksamheter för att främja intresset för Medelpads historia och kultur. Föreningen arrangerar regelbundet utställningar, föreläsningar och andra evenemang som är relevanta för Medelpads historia.

Föreningen har också ett omfattande arkiv med material som rör Medelpads kultur och historia. Arkivet är tillgängligt för forskning och studier och innehåller bland annat gamla fotografier, brev, dagböcker och andra dokument.

En annan viktig del av föreningens verksamhet är att bevara byggnader och platser som är av historiskt intresse. Föreningen arbetar för att skydda och bevara kulturminnen i Medelpad, såsom kyrkor, byggnader, gårdar och andra platser av historiskt intresse.

Föreningens Mål

Medelpads Hembygdsförbund har flera mål för sin verksamhet. Ett av målen är att bevara Medelpads kultur och historia för framtida generationer. Genom att samla in och publicera information om Medelpads historia och kultur kan föreningen bidra till att bevara kulturarvet för framtida generationer.

Ett annat mål är att främja intresset för Medelpads historia och kultur. Genom att arrangera evenemang och verksamheter som är relevanta för Medelpads historia kan föreningen bidra till att öka intresset för kulturarvet i regionen.

Medelpads Hembygdsförbund – Bevarande av Kultur och Historia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *