Välj en sida

Välkommen till MEDELPADS-montern!

Inom Hembygdsrörelsen har forskningen kring det lokala kulturarvet alltid varit viktigt. Detta har resulterat i skrifter och böcker som sedan förvarats och förmedlats genom hembygdsföreningarna. För en utomstående, som är intresserad av en viss plats historia, kan det vara svårt att hitta dessa skriftliga källor.

Medelpads Hembygdsförbund medlemsföreningar arbetar för närvarande med att dokumentera sitt immateriella kulturarv. I detta arbete är de skriftliga källorna ett viktigt arv att ta vara på och lyfta fram. Vi har i förbundet därför beslutat, att sammanställa de olika böcker och skrifter som förmedlas av förbundets medlemsföreningar. Ytterligare upplysningar finns sen på respektive förenings hemsida.  Detta i akt och mening att underlätta för den som i samband med ortsforskning, släktforskning eller annat intresse söker kunskap om ett områdes historia.

Vår förhoppning är, att genom denna inventering det ska bli lättare för intresserade, att finna vägen till hembygdslitteraturen.

Medelpads Hembygdsförbund

Margareta Johansson
ordförande

 

Karta över hembygdsgårdarna  

Kartan till vänster är hämtad ut en folder som du kan hitta i sin helhet HÄR. Där finns också webadresser till alla hembygdsgårdar.

HembYgden

Via denna sida kan du läsa gamla nummer av tidningen HembYgden. Tidningen utges av Medelpads  och Ångermanlands Hembygdsförbund i 4 nummer årligen.

Klicka HÄR

Medelpads litteratur

På denna sida kommer det inom kort att finnas en förteckning över Medelpadslitteratur. Klicka HÄR