Skövde Släktforskarförening är en ideell organisation som bildades 1996. Föreningen har som syfte att främja släktforskning i Skövde och dess omgivningar genom att erbjuda stöd och hjälp till släktforskare. Föreningen är en del av Sveriges Släktforskarförbund och är en viktig resurs för alla som är intresserade av släktforskning i Skövde.

Aktiviteter och Verksamhet

Skövde Släktforskarförening erbjuder en rad olika aktiviteter och verksamheter för att främja släktforskning i Skövde. Föreningen arrangerar regelbundet kurser, föreläsningar och andra evenemang som är relevanta för släktforskning. Föreningen erbjuder också stöd och hjälp till medlemmarna i deras släktforskning.

En annan viktig del av föreningens verksamhet är att bevara och publicera historiskt material. Föreningen har ett omfattande arkiv med material som rör Skövdes kultur och historia, inklusive gamla fotografier, dokument och andra historiska källor. Föreningen arbetar också för att bevara kulturminnen i Skövde, såsom kyrkor, byggnader och andra platser av historiskt intresse.

Föreningens Mål

Skövde Släktforskarförening har flera mål för sin verksamhet. Ett av målen är att främja intresset för släktforskning i Skövde och att erbjuda stöd och hjälp till släktforskare i regionen. Genom att erbjuda kurser, föreläsningar och andra evenemang kan föreningen hjälpa medlemmarna att utveckla sina släktforskningskunskaper och hitta information om sina förfäder.

En annan viktig del av föreningens verksamhet är att bevara kulturarvet i Skövde. Genom att samla in, bevara och publicera historiskt material kan föreningen bidra till att säkra kulturarvet för framtida generationer. Föreningen arbetar också för att skydda och bevara kulturminnen i Skövde, såsom kyrkor, byggnader och andra platser av historiskt intresse.

Gå med i Skövde Släktforskarförening

Skövde Släktforskarförening är en viktig resurs för alla som är intresserade av släktforskning i Skövde. Föreningens verksamhet och aktiviteter kan hjälpa medlemmarna att utveckla sina släktforskningskunskaper och hitta information om sina förfäder. Föreningen är också en viktig aktör i arbetet för att bevara kulturarvet i Skövde och säkra kulturarvet för framtida generationer. Genom att samla in, bevara och publicera historiskt material bidrar föreningen till att dokumentera Skövdes historia och kultur. Dessutom arbetar föreningen för att skydda och bevara kulturminnen i regionen.

Skövde Släktforskarförening har ett omfattande medlemsnätverk som är tillgängligt för alla som är intresserade av släktforskning i Skövde. Genom att vara medlem i föreningen får man tillgång till en mängd olika resurser som kan hjälpa till med släktforskning, inklusive arkivmaterial, databaser och andra verktyg. Dessutom erbjuder föreningen möjligheter för medlemmarna att träffa andra släktforskare, dela erfarenheter och få hjälp och stöd i sin forskning.

Föreningen har också ett brett utbud av publikationer, inklusive böcker, tidskrifter och andra material som är relevanta för släktforskning. Dessa publikationer kan hjälpa medlemmarna att hitta information om sina förfäder och lära sig mer om Skövdes historia och kultur.

Sammanfattningsvis är Skövde Släktforskarförening en viktig resurs för alla som är intresserade av släktforskning i Skövde. Föreningen erbjuder ett brett utbud av resurser, inklusive kurser, föreläsningar, arkivmaterial och publikationer. Genom att vara medlem i föreningen kan man utveckla sina släktforskningskunskaper och lära sig mer om Skövdes historia och kultur.

Skövde Släktforskarförening – Främja Släktforskning i Skövde

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *