Välj en sida

Tanums Släktforskare

Bild från Vitlycke museum

Välkommen till

Tanums släktforskare!

Vi har ett gediget forskningsmaterial i Röda Rummet i Fjällbacka bibliotek. Där träffas vi normalt en gång i månaden.

Släktforskarmaterial I släktforskarrummet finns renskrivna mantalslängder, husförhörslängder, bouppteckningar och mycket annat. Ett eldorado för dig som släktforskar inom Kville Härad. Här finns även ett rekonstruktionsmaterial som delvis ”återskapar” de böcker som förstördes vid branden i Kville prästgård 1904. Du kan läsa om branden via länken: http://bahus.arkivguiden.net/ba04/ba04011.shtml

Det renskrivna materialet är numera digitaliserat och OCR-skannat. Det kan beställas på CD eller USB om du mejlar till Ulla på adressen: 052470135@telia.com

Bildsamling Kville hembygdsarkiv har en fantastisk bildsamling, kanske så många som 150 000 bilder, med motiv som framförallt beskriver miljöer, händelser och människor i Fjällbacka, Kville och Hamburgsund med omnejd. Samlingen omfattar bilder från mitten av 1800‐talet vidare under hela 1900‐talet. Bilderna är i form av glasplåtar, påsiktsbilder (pappersbilder), negativ och diabilder.

Intervjuer I arkivet finns också intervjuer med cirka 150 människor som levt och verkat från 1850 – 1960. De första samtalen är inspelade på trådbandspelare, de senare är gjorda på mer ”moderna” rullbandspelare.

Fotogruppen Fotogruppen i Kville Hembygdsarkiv, bildades år 2000, på initiativ av arkivets föreståndare, Hasse Alsén, tillsammans med en grupp pensionärer. Detta var för 21 år sedan. Gruppen startade i akt och mening för att ta hand om Olle ”Olle Morot” Olssons stora donation med fotografier. Ett 20-tal fortgrafer är dessutom representerade i arkivet. Fotogruppen arbetar med att identifiera personer, händelser och tidpunkter på bilderna. Resultatet av gruppens arbete kan se i arkivets bilddatabas på adressen: https://kvh.kulturhotell.se/

För kontakt: www.tanumslf.wordpress.com