Time to Tell är en mobilapplikation som är utformad för att hjälpa människor att bevara sina livshistorier på ett enkelt och tillgängligt sätt. Applikationen är utvecklad av svenskt företag med samma namn och är enkel att använda för både unga och äldre.

Applikationen fungerar som en personlig dagbok, där användarna kan spela in röstmeddelanden eller skriva ner sina minnen och upplevelser. Time to Tell erbjuder också en rad olika frågor och prompts som användarna kan svara på för att hjälpa till att framkalla minnen och berättelser.

En av de viktigaste funktionerna i Time to Tell är att användarna kan välja att dela sina berättelser med andra. Detta kan inkludera familjemedlemmar, vänner eller andra som är intresserade av att lära sig mer om användarens liv och erfarenheter.

Time to Tell är en unik applikation som erbjuder ett enkelt och tillgängligt sätt att bevara livshistorier och minnen. Applikationen kan vara särskilt värdefull för äldre människor, eftersom den ger dem möjlighet att dela sin livserfarenhet med nära och kära, även om de inte längre kan skriva eller tala på samma sätt som tidigare.

Time to Tell i korthet

Time to Tell är en berättarapp som hjälper användarna att bevara sina livshistorier på ett enkelt och tillgängligt sätt. Applikationen erbjuder användarna möjlighet att spela in röstmeddelanden, skriva ner sina minnen och upplevelser samt svara på frågor och prompts för att framkalla minnen och berättelser. Time to Tell är ett värdefullt verktyg för att bevara livshistorier och minnen, och kan vara särskilt värdefull för äldre människor som vill dela sin livserfarenhet med nära och kära.

Använd Time to Tell vid släktforskning

Berättarappen Time to Tell kan vara ett värdefullt verktyg vid släktforskning eftersom den ger släktforskare möjlighet att bevara livshistorier och minnen från släktingar och andra personer som man undersöker. Här är några exempel på hur man kan använda Time to Tell vid släktforskning:

  1. Bevara minnen från äldre släktingar – Använd Time to Tell för att spela in röstmeddelanden eller skriva ner minnen och upplevelser från äldre släktingar. Detta kan inkludera berättelser om deras barndom, uppväxt, utbildning, yrkesliv och familjeliv.
  2. Samla information om förfäder – Använd Time to Tell för att samla information om förfäder från släktingar som har kunskap om familjens historia. Be om information om förfäder, inklusive deras namn, födelsedatum, giftermål och dödsfall. Använd informationen för att bygga släktträd och hitta andra släktingar.
  3. Lägg till personliga detaljer till släktträd – Använd informationen från Time to Tell för att lägga till personliga detaljer om släktingar till släktträd. Detta kan inkludera information om deras utbildning, yrke, intressen och hobbyer.
  4. Dela information med andra släktforskare – Använd Time to Tell för att dela information om förfäder och släktingar med andra släktforskare. Detta kan hjälpa till att identifiera okända släktingar och hitta mer information om släktens historia.
  5. Bevara kulturarv – Använd Time to Tell för att bevara kulturarvet från äldre släktingar. Detta kan inkludera information om familjens kultur, traditioner och ritualer som kan ha gått förlorade med tiden.

Sammanfattningsvis kan Time to Tell vara ett användbart verktyg för släktforskare att bevara livshistorier och minnen från släktingar och andra personer som man undersöker. Genom att använda Time to Tell kan man samla viktig information om förfäder och släktingar som kan hjälpa till att bygga släktträd och bevara kulturarvet.

Time to Tell – En Berättarapp för Att Bevara Livshistorier

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *