Välj en sida

Vasa Orden av Amerika

Känner du till att Vasa Orden av Amerika är ett Ordenssällskap för både män och kvinnor?

Att vår orden bildades i New Haven, Connecticut år 1898 som en stödorganisation för de svenska emigranterna i Amerika.
Vår Historik

Att vi idag finns i Amerika, Kanada och i Sverige med lokala loger för våra medlemmar.

I Sverige instiftades vår första loge i Göteborg år 1924

Vi träffas för möten och aktiviteter. Titta gärna in på våra logers hemsidor. Våra Lokalloger

Vi är idag är en svensk-amerikansk vänskap- och kulturorganisation.

Vi stödjer och bevarar de svenska traditionerna genom att vi håller kontakt med våra Vänloger i USA och Kanada. Våra Vänloger

Vi har ett stort nätverk mellan våra loger och medlemmar både i Sverige, USA och Kanada.

Vasa Orden av Amerikas arkiv och museum finns i Bishop Hill i Illinois. Intressant för dig som släktforskar. Vasa Arkivet

Välkommen till oss som medlem, kontakta den loge som finns närmast dig. Våra Lokallogers kontakter

Läs gärna mer om vår Orden på vår hemsida – www.vasaorden.com

Har du frågor om Vasa Orden av Amerika är du välkommen att kontakta
Charlotte Börjesson, distriktets Kulturledare, via e-post – charlotte.borjesson@telia.com